Miền Trung
:: CENDELUXE HOTEL

02 Hải Dương, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên
Tel: 3 818 818
Fax: 3 896 896
TELL A FRIEND
HỖ TRỢ
Thời tiết
Tỷ Giá
Bạn là người truy cập thứ
002254724
Vietcombank OnePay Visa MasterCard JCB American diner club Verify Mastercard
All Rights Reserved, Copyright © VINASUN CORPORATION 2001 - 2008. Powered by TD&T