CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHÂU MỸ

ÐSQ Việt Nam tại Argentina
Ðịa chỉ: Arribenos 1539- cp 1426,Buenos Aires
Ðiện thoại: 783 0438; Fax: 782 0078
Code: 00-54-1
Điện thoại: 2361 808; Fax: 236 0819
Code: 00-1-613
Code: 00-54-1
 
ÐSQ Việt Nam tại Canada

Ðịa chỉ:  226 Maclaren street,Ottawa, ONT. 
              Canada, K2P OL6
Ðiện thoại: 236 0772 - 232 1957; Fax : 236 2704
Lãnh sự : 
Điện thoại: 2361 808; Fax: 236 0819
Code: 00-1-613

ÐSQ Việt Nam tại Cu Ba
Ðịa chỉ :  5ta. Avenide, #1802, esquina a 18, Miramar,
               Playa. La Habana Cuba
Fax : 241 502, 241 042
Lãnh sự :
Điện thoại: 241 041
Code : 00-53-7
 
ÐSQ Việt Nam tại Mexico
Ðịa chỉ: 255 Sierra Ventana 255 Lomas de Chapultepec 
             Delegation Mignuel Hidalgo CP.11000, Mexico D.F
Ðiện thoại: 540 1632; Fax : 540 1612
Lãnh sự: 
Điện thoại: 540 7587; Fax: 520 8689
Code:  00-52-5
ÐSQ Việt Nam tại Mỹ
Ðịa chỉ: 1233, 20th Street, N.W.
             Suite 400 Washington DC, 20036.
Ðiện thoại: 861 0737; Fax: 861 0917
Lãnh sự: 
Điện thoại: 861 0694; 861 2293; Fax : 861 1297
http://www.vietnamembassy-usa.org
Email: Vietnamembassy@ms.com
Code: 00-1 -202
 
TLSQ Việt Nam Tại San Francisco
Ðịa chỉ : 1700 Califomia Street,
              Suite 475 San Francisco, 94109
Ðiện thoại : 1 922 1577; Fax: 922 1848
Lãnh sự: 
Điện thoại: 922 1707; Fax: 922 1848
Code : 00-1-415
 
TELL A FRIEND
HỖ TRỢ
Thời tiết
Tỷ Giá
Bạn là người truy cập thứ
002254761
Vietcombank OnePay Visa MasterCard JCB American diner club Verify Mastercard
All Rights Reserved, Copyright © VINASUN CORPORATION 2001 - 2008. Powered by TD&T