CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHÂU Á

ÐSQ Việt Nam tại Ấn Ðộ
Ðịa chỉ: 17 Kautilya Marg Chanakya, Purl, New Delhi 11002
Ðiện thọai : 301 8059; Fax : 301 7714
Code: 00-91 -11
Điện thoại: 362 531; Fax: 427 385
Code: 00-855-23
 
ÐSQ Việt Nam tại Campuchia
Ðịa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh.
Ðịên thọai: 36 4741; Fax: 362 314
Lãnh Sự:
Điện thoại: 362 531; Fax: 427 385
Code: 00-855-23
TLSQ VN Tại Batambang
Ðịa chỉ: R.cad No.3 BaLambang
Ðiện thoai/ Fax : 952 894
Code: 00-855-53
Ðiện thoai/ Fax : 952 894
Code: 00-855-53
ÐSQ VN Tại Bru-nây (Brunei)
Ðịa chỉ:  Lot 13489 Jalan Manggis Dua off Jalan Muara, 
              Bandar Seri,Bagawan, Brune, Darussalam
Ðiện thọai: 343 168 - 343 167; Fax: 343 169
Email: srv@brunet.bn
Code: 00-673-2
TLSQ VN Tại Bombay
Ðịa chỉ: Wajeda House. Gulmohat-Cross, Road No7, 
             Juhu Scheme, Bombay 400 049
Ðiện thọai: 620 8589, 620 8549; Fax : 624 8538
Code: 00-91-22
Code: 00-91 -22
VP ÐạI Diện KT-VH VN tại Ðài Bắc
Ðịa chỉ: 3F No. 65 Sung Chiang Road,Taipei, Taiwan
Ðiện thoại:  251 66 626; Fax:  250 41 761
Lãnh Sự:  
Điện thoại: 251 66 648; Fax:  251 66 625
Code: 00-886-2
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông
Ðịa chỉ:  15/F, Great Smart Tower, 230 Van Chai Road, 
              Wan Chai, Hongkong
Ðiện thoại :  2591 4517; 2591 4510; 
Fax
: 2591 4524, 2591-4539
Code: 00-85-2
 
ÐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc
Ðịa chỉ: 28-58, Samchong- DongChongno-Ku, 110-230
Ðiện thoại: 738 2318 ;739 2065; Fax: (822) 739 2604
Lãnh Sự:  
Điện thoại: 734 7948; Fax: 738 2317
Code: 00-82-2
ÐSQ Việt Nam tại Lào
Ðịa chỉ:  Thatluang Rd, Vientiane
Ðiện thọai: 413 409; Fax: 413 379; 414 601
Lãnh Sự: 
Điện thoại: 413 400
Code: 00-856-21
 
ÐSQ Việt Nam tại Mông Cổ
Ðịa chỉ:  EnIchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar
Ðiện thọai/ Fax: 458 923
Code: 00-97-61
00-97-61
00-97-61
ÐSQ VN Tại Malaysia
Ðịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur
Ðiện thoai : 248 4534; Fax: 248 3270
Lãnh sự:  
Điện thoại: 248 4036
Code: 00-603
ÐSQ VN Tại Myanmar
Ðịa chỉ: 36 Wingaba Road, Bahan Township, Yangon,
             Union of Myanmar
Ðiện thoại: 548 905; Fax: 549 302
Code: 00-95-1
Ðiện thoại : 548 905; Fax: 549 302
ÐSQ Việt Nam tại Nhật
Ðịa chỉ:  50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 151
Ðiện thoại: 813-346 63 313 - 346 63 314; 
Fax
: 346 63 391 - 346 67 652
Lãnh Sự:  
Điện thoại: 346 63 311; Fax: 346 63 312
Code: 00-81-3
 
ÐSQ Việt Nam tại Osaka
Ðịa chỉ: Estate Bakurocho Building 10F, 
             1-4-10 Bakurocho Chuo-ku, Osaka 541
Ðiện thoai: 263 1645 - 263 1600; Fax: 263 1770 - 263 1805
Email: tlsvnos@gold.ocn.nejp
Code
: 00-816
Code: 00-816
ÐSQ VN Tại  Indonesia
Ðịa chỉ:  JL- Teuku Umar. No 25, Jakarta Flusat, Jakarta
Ðiện thoại : 310 0358; 910 0163; Fax : 314 9615
Lãnh sự:  315 8537
Email: embvnam@uninet.net.id
Code : 00-62-11
TLSQ VN Tại Khon Kaen
Ðịa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
Ðiện thoại:242 190; Fax: 241 154
Code: 00-66-043
Ðiện thoại :242 190; Fax: 241 154
Code: 00-66-043
TLSQ Việt Nam tại Pắc- Xế
Ðịa chỉ:  Số nhà 31 ban Pha Bạt, tỉnh Champassak
Ðiện thọai: 21-2058; Fax: 21-2827
Code: 00-856-31
Điện thoại: 524 0364
E-mail: 
Code: 00-63-2
 
ÐSQ VN Tại Philippin
Ðịa chỉ: 554 Pablo Ocampo str., Malate, Manila
Ðiện thọai: 525 2837 - 521 6843; Fax:526 0472
Lãnh Sự: 
Điện thoại: 524 0364
E-mail: sqvnplp@ginet.net
Code: 00-63-2
TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu
Ðịa chỉ:  Jin Yanf Hotel, 92 Huanshi Western Road, 
              Guang Zhou City
Ðiện thoai :  86527908; Fax:  86527808
Code: 00-86-20
 
TLSQ Việt Nam tại Savanakhet
Ðịa chỉ:  118 Si-Sà-Vàng-Vông Mường Khăn-Tha-Bu-Li, 
              Savannakhet.
Ðiện thọai: 21 24 18; Fax:21 21 82
Code: 00-85-6-41
TLSQ VN Tại Sihanouk ville
Ðịa chi:  Consulate General of Vietnam in Sihanoukville
Ðiện thoại :153 45 361
Fax:349 33 669
Code :00-855
Code :00-855
 
ÐSQ VN Tại Singapore
Ðịa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Ðịên thọai: 462 5938; Fax: 468 9863
Lãnh sự: 
Điện thoại: 462 5938; Fax: 462 5936
Code: 00-65
ÐSQ VN Tại Thai Lan
Ðịa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathurnwan, 
             Bangkok 10330
Ðiện thoai : 251 5838; Fax: 251 7203
Lãnh sự: 
Điện thoại: 251 5837; 251 3551; Fax: 251 7201
Emai:: vnembassy@bkk.a-net.net.th
Code: 00-66-2
 
ÐSQ Việt Nam tại Triều Tiên
Ðịa chỉ: 7 Munsu Street, Pyongyang
Ðiện thoại: 381 7353; Fax: 381 7632
Lãnh Sự: 
Điện thoại: 381 7111
Code: 00- 850- 2
Code: OC-86- 10
Code: 00- 850- 2
ÐSQ Việt Nam tại Trung Quốc
Ðịa chi:  Guang Hua Lu, No 32, Beijing. 100600
Ðiện thoai: 65 321 155 - 65  321 125; Fax: 65 325 720
Lãnh S
Điện thoại: 65 325 414
Email: VNAEMBA@MAILHOST.CINET.CO.CN
Code: OC-86- 10
 
ÐSQ Việt NamTại Uzbekistan
Ðịa chỉ:  Tashkent 700084,S. Rashidov Street, 100
Ðiện thoại : 340 393; Fax: 406 265
Lãnh Sự:
Điện thoại: 344 537; Fax: 406 265
Code: 00-7-3712
Code: 00-7-3712
TELL A FRIEND
HỖ TRỢ
Thời tiết
Tỷ Giá
Bạn là người truy cập thứ
002636180
Vietcombank OnePay Visa MasterCard JCB American diner club Verify Mastercard
All Rights Reserved, Copyright © VINASUN CORPORATION 2001 - 2008. Powered by TD&T