Hỗ TRỢ
:: CẨM NANG DU LỊCH
Thông tin hữu ích

 

Đại sứ quán

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Vietnam Embassy, Washington
Vietnam Consulate, San Francisco

Những thông tin chung về Việt Nam

http://www.pmgeiser.ch/vietnam/

 

Văn phòng chính phủ Việt Nam
 
1. Quốc hội nước Cộng hàa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  http://www.na.gov.vn
2. Đảng cộng sản Việt Nam
  http://www.cpv.org.vn
3. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
  http://www.mattran.org.vn
4. y ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
  http://www.ncpfp.netnam.vn
5. Mạng thông tin an toàn vệ sinh lao động
  http://www.oshvn.net
6. Mạng thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam
  http://www.vista.gov.vn
7. y ban chứng khoán Nhà nước
  http://www.ssc.gov.vn
8. Cổng thông tin Quốc gia Việt Nam
  http://www.vietnamgateway.org
9. Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
  http://www.nwrc.org.vn
 

 

TELL A FRIEND
HỖ TRỢ
Thời tiết
Tỷ Giá
Bạn là người truy cập thứ
002636233
Vietcombank OnePay Visa MasterCard JCB American diner club Verify Mastercard
All Rights Reserved, Copyright © VINASUN CORPORATION 2001 - 2008. Powered by TD&T